Elda utomhus

Elda aldrig när det är torrt i marken eller då det blåser hårt. Ha alltid en beredskap för att kunna ingripa och släcka om något oförutsett händer.

Grillning med kol på iordningställda grillplatser är tillåten även om det är eldningsförbud. Se till så att det inte finns någon risk för att elden sprider sig.

Släck ordentligt! Släck elden ordentligt med vatten, gräv upp marken under askan så att ingen glöd finns kvar när du lämnar platsen. Tänk på att det är den som tänder som har ansvaret för elden!

Vid stark torka (brandprognos 5) eller blåst kan eldning förbjudas.

Innan du börjar elda

  • undersök brandrisken.
  • undersök om det råder eldningsförbud.

Aktuell brandriskprognos får du av SOS Alarms telefonsvarare, telefon 036-16 85 22.