Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg kan erbjudas som ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar som förskolan och fritidshemmet vänder sig till.

"En form av pedagogisk omsorg är familjedaghem, där dagbarnvårdare tar emot inskrivna barn i sitt eget hem eller i en särskild lokal. Men det finns fler varianter av pedagogisk omsorg, till exempel flerfamiljslösningar där familjerna alternerar i de olika familjernas hem eller i en särskild lokal." Det kan även vara föräldra-/eller personalkooperativ, etc.

"Pedagogisk omsorg kan bedrivas i kommunal eller enskild regi. Kommunen godkänner enskilda som huvudmän och är även tillsynsmyndighet för pedagogisk omsorg med enskild huvudman. Källor: 25 kapitlet 2 och 10 §§ skollagen och Skolverkets allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg, sidan 10-11."

Källa: Skolverket.se

Riktlinjer ansökan pedagogisk verksamhet Ånge kommun Pdf, 908 kB, öppnas i nytt fönster.
Här finner du den information du behöver för att kunna förbereda dig/er inför ansökan av pedagogisk omsorg i privat regi.

Ansökan pedagogisk verksamhet (mail)
Detta mail skickas till funktionsbrevlådan för kommunen. Beskriv ärendet "pedagogogisk omsorg", lite kort beskrivande text om vilka ni är och önskemål på verksamhet och plats (geografisk) i kommunen. Så småningom kommer e-tjänst funktion att läggas in.

Mailen ovan kan du även använda till att kontakta förvaltningen och be om stöd och guidning genom processen. Kom ihåg att även då ange ärende "pedagogisk omsorg".