Förskolor

I kommunen finns sju förskolor från Torpshammar i öster till Alby i väster.