Ungdomsrådet

Ungdomsrådet är vilande tillsvidare.

Ungdomsrådet är ett forum för ungdomar i årskurs  7 till årskurs 3  gymnasiet för att träffas och diskutera frågor som är viktiga för ungdomar i vår kommun.                                                                            Deltagarna i ungdomsrådet ska vara fördelade från hela vår kommun och jämnt fördelade av både killar och tjejer.