Drogfritt på ungdomsgården

Våra ungdomsgårdar är fria från snus, rökning, alkohol och energidrycker inomhus. Det är dessutom rök- och tobaksfritt i området utanför. Även e-cigarett räknas dit. Det gäller för alla!                         

Ibland har vi " alkoblåsen" framme så att alla får blåsa när de kommer. Det är inte för att vi misstänker alla, men det är inte utpekande på något vis då.

Om det visar sig att någon är påverkad av alkohol eller annat så ringer vi hem samt anmäler händelsen till socialtjänsten.

Här kan ni läsa våra handlingsplaner för droger Word, 41.6 kB. och alkohol Word, 41.6 kB.