Bli leverantör till Ånge kommuns offentliga kök

Vill du att dina produkter ska serveras våra unga och gamla?
Följ då dessa enkla steg.

 1. Ansök om att få delta i DIS hos Ånge kommun. Du som leverantör har under hela DIS giltighetstid möjlighet att ansöka om att deltaga.
  - För att anmäla dig till diset måste du ha ett konto i en avtalsdatabas för upphandling, Ånge kommun använder sig av e-Avrops avtalsdatabas. Att registrera ett konto i avtalsdatabasen är kostnadsfritt.
  www.e-avrop.com Länk till annan webbplats.
 2. När du anmält dig till diset kommer Ånge kommun maila dig på den registrerade maila adressen när en upphandling är aktuell inom det område du registrerat dig.

  Fördel med DIS jämfört med ett traditionellt Ramavtal
  DIS är ett flexibelt system som ökar möjligheterna för leverantörer ansluta sig löpande under hela DIS:ets giltighetstid, ofta på ett enkelt sätt utan tidspress, det innebär förenklingar även för små lokala företag. Ramavtal som är tidsbegränsad och ofta gäller i 4 år, där finns det ingen möjlighet att ansluta sig under pågående tidsperiod.
 3. När kvalificeringen är klar, kan ditt företag ta del av myndigheternas upphandling och lämna anbud elektroniskt.
  -En anbudsansökan (anbud) skall utvärderas inom 10 arbetsdagar från mottagandet. I vissa undantagsfall får fristen förlängas till 15 arbetsdagar
 4. Nu är det nära! Upphandling
  -Ånge kommun annonserar den efterfrågade produkten, samtliga anmälda & godkända leverantörer
  till diset får ett mail om en upphandling annonserats och har möjlighet att delta och lämna
  anbud.
 5. SKRIV AVTAL - KLART !
  - Anbuden utvärderas och avtal upprättas med den anbudslämnare som vunnit upphandlingen.