Värmepump

För att installera bergvärme, ytjordvärme, ytvattenvärme eller grundvattenvärmepump krävs anmälan till bygg- och miljöförvaltningen.

Undantag

För att installera luft-luftvärmepump eller luft-vattenvärmepump krävs ingen anmälan.

Borrning i vattenskyddsområden

Generellt tillåter vi inte anläggningar för bergvärme eller grundvattenvärmepumpar inom vattenskyddsområde på grund av risken för att borrning och grävning kan medföra förorening av dricksvattnet. Det finns speciella regler för varje specifikt vattenskyddsområde. För mer information om vattenskyddsområden i Ånge kommun se "Vattenskyddsområden".