Energi- och klimatrådgivning

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen vänder sig till hushåll, föreningar, organisationer samt små- och medelstora företag. Rådgivningen är kostnadsfri och opartisk.

Energi- och klimatrådgivningen finansieras av Energimyndigheten och kommunen. Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem. Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är ett led i detta arbete.

Till rådgivningen kan du ställa frågor om bland annat uppvärmning, värmepumpar, pelletspannor, isolering, bidrag, ventilation, elräkningar, solceller, solvärme, fönster och transporter.

Just nu jobbar vi en hel del med elbilsfrågan och installation av laddplatser. Det gäller allt från en laddbox i garaget till laddning för många bilar hos ett företag eller en bostadsrättsförening. Elbilar har goda förutsättningar i Ånge kommun eftersom många bor i villa och därmed har rådighet över att installera en laddplats. Många har också längre sträckor att köra vilket är positivt för lönsamheten om man väljer en elbil.

Ånge kommun sammarbetar tillsammans med Region Västernorrland Energikontor som är ett regional samverkansorgan inom energifrågor. Du kan ringa eller skicka e-post direkt till rådgivaren för hjälp, mer information och kontaktuppgifter om energikontoret hittar du hos Region Västernorrland. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Energi- och klimatrådgivningen i Ånge kommun samarbetar med kommunerna och Energikontoren i Västernorrland i många projekt.

Välkommen med dina frågor!

Energideklarationer

Enligt lag ska alla småhus som säljs ha en energideklaration. Detta gäller även vid nybyggnation.

Energideklarationen ska utföras av en certifierad energiexpert.

Från och med 30 juni 2014 är det endast certifierad energiexpert som får utföra energideklarationer. Dessa finns listade på Boverkets hemsida, välj energiexpert och det länet som är aktuellt. Se länk nedan.

Varför energideklaration?

Energideklarationen ska ge dig som ägare koll på hur mycket energi som används i huset och vilka åtgärder som kan göras för att minska användningen.

Mera information och certifierade energiexperter hittar du hos Boverket Startsida - Energideklaration - Boverket Länk till annan webbplats.

Solceller

Med solceller kan du producera din egen el. När du producerar mer än du själv använder kan du sälja överskottet till ett elhandelsbolag. De flesta elhandelsbolag kräver att du också köper el av dem för att du ska få sälja till dem. Du kan också få ett skatteavdrag för den el du levererar till elnätet-

Mikroproduktion av förnybar el – privatbostad | Skatteverket Länk till annan webbplats.

Privatpersoner kan få ett skatteavdrag för installation av solceller, kallat Grönt avdrag

Grön teknik - Privat | Skatteverket Länk till annan webbplats.

Med hjälp av solkartan kan du kolla hur det skulle funka med solceller på ditt tak.

länk till solkartan Region Västernorrland - Solkartor (rvn.se) Länk till annan webbplats.

Kom ihåg att installation av solceller eller solfångare kan kräva bygglov. För mer info se bygglov för solceller och solfångare Länk till annan webbplats.. Solceller och solfångare - Ånge kommun (ange.se) Länk till annan webbplats.

Transporter

I Västernorrland kommer ca en tredjedel av växthusgasutsläppen från transporter, och av de utsläppen kommer drygt hälften från personbilstrafiken. I Energi- och klimatstrategi för Västernorrland 2020-2030 anges de generella målen:

  • minskad trafikvolym och förflyttning till kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik
  • överflyttning av gods från väg till räls och sjö
  • ökad användning av el och andra förnybara drivmedel för den trafik som går på vägarna.
  •  

Laddbara bilar

Många i Ånge/Bräcke kommun har långa pendlingssträckor och då kan elbil ett bra alternativ. Elbilar är ofta dyra i inköp än så länge, men för den som kör mycket kan totalkostnaden bli fördelaktig eftersom driftskostnaderna är lägre.
80-90% av laddningen sker hemma och därför är det viktigt att ha tillgång till en laddplats där bilen står parkerad. Det är även möjligt att ladda i ett vanligt eluttag, men av brandsäkerhetsskäl är det inte rekommenderat. Om du som villaägare, bostadsrättsförening/fastighetsägare eller företagare har frågor kring vad du ska tänka på när du installerar en laddbox eller laddstolpar är du välkommen att kontakta energi- och klimatrådgivaren.

När du laddar på vägen finns det publika laddplatser. Vissa företag erbjuder gratis laddning till sina kunder, men oftast kostar det att ladda. Betalning sker med operatörens laddkort eller app. Hur fort det går att ladda beror på både vilken effekt laddaren har och vilken effekt bilen kan ta emot.

Publika laddare är oftast antingen snabbladdare eller semisnabbladdare. Semisnabbladdare har ofta en laddeffekt mellan 7-22 kW AC. När bilen laddas med AC beror det på inbyggda ombordladdare hur hög effekt som kan tas emot. Snabbladdning sker med effekter från 50 kW DC och uppåt. Även när det gäller snabbladdning skiljer det sig mellan olika bilmodeller hur hög effekt de kan ta emot. Det finns även olika standarder för laddkontakter där Typ2 och CCS är europeisk standard för AC respektive DC. Asiatisk standard är Typ 1 och CHAdeMO.

Databasen över laddstationer Nobil används i många karttjänster för elbilister. Här kan du hitta vilka karttjänster som använder Nobil-databasen.

Tjenester (nobil.no) Länk till annan webbplats.

Projektet Stolpe in för Stad och Land arbetar för att skapa goda förutsättningar för laddbara bilar i Jämtlands och Västernorrlands län.

BioFuel RegionSiSL Mellersta - BioFuel Region Länk till annan webbplats.

Privatpersoner, organisationer och företag som installerar laddplatser kan söka ekonomiska stöd för det.

Grön teknik - Privat | Skatteverket Länk till annan webbplats.

Ladda bilen - bidrag för laddstation - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Information om elbilsladdning från elsäkerhetsverket

Ladda elbilen - Kan jag ladda hemma? | Elsäkerhetsverket (elsakerhetsverket.se) Länk till annan webbplats.