Småhustomter

Ta del av kartor och arealer för kommunens småhustomter och lämna en förfrågan. Det är för närvarande ingen tomtkö och det finns därför goda möjligheter att få köpa den småhustomt du är intresserad av.

En översyn av priser pågår under 2024 och de kommer att redovisas här så fort de är fastställda. För att se mer om kommunens småhustomter och lämna förfrågan - gå till e-tjänsten nedan!