Fötter och händer i en cirkel

Ånge musikskolas elevförening

Självklart har vi en elevförening som kallas ÅME, Ånge Musikskolas elevförening, som vi hoppas att alla våra elever vill delta i. Här får våra elever extra möjligheter till samvaro och samspel.

Ånge Musikskolas Elevförening är en lokalförening som tillhör RUM, Riksförbundet Unga Musikanter.

”Riksförbundet Unga Musikanter, RUM, är en organisation för alla barn och unga som spelar ett instrument, sjunger, dansar eller spelar teater"

Medlemsskap är öppet för Musikskolans alla elever, men även för vuxna och personer som vill arbeta i föreningen i enlighet med mål och stadgar.

Medlemskapet är gratis och det finns inga förpliktelser för medlemmarna.

Medlemskapet möjliggör trevliga och utvecklande aktiviteter och gemenskap inom den lokala föreningen och i den stora organisationen RUM. Föreningen gör det möjligt att ta emot bidrag och stipendier från RUM, myndigheter och andra bidragsgivare.

Anmälan till föreningen sker i en särskild registrering online som skickas ut till elever och vårdnadshavare via lärplattformen StudyAlong.

Årsmöte hålls varje år och då kommer kallelse via studyalong.

Har du frågor får du gärna kontakta oss för mer information.

Vad gör RUM?

  • Ordnar kurser, konserter, workshops, festivaler och mycket annat kul för medlemmarna.
  • Samtalar med politiker och myndigheter i frågor som är viktiga för utövande ungdomar.
  • Ger medlemmarna råd i frågor som handlar om musik, organisation och ekonomi och arbetar för medlemmarna och deras föreningars utveckling.
  • Skapar kontakter mellan medlemmarna i Sverige och utomlands

Läs mer på www.rum.se Länk till annan webbplats.

Åke Palos minnefond till ÅME

Åke Palos minnesfond var tidigare en fond till minne av musikläraren Åke Palo, till gagn för barn, ungdomar och kultur. Hösten 2020 beslutade fondens förvaltare att lägga ner den och donera kvarstående medel till ÅME.

Elevföreningen använde pengarna till en stor kick-off, repetitons och badresa till Östersunds Folkets Hus och Storsjöbadet, för alla Musikskolans elever.
22 augusti 2022 genomfördes resan Storslaget och viktigt för sammanhållningen. Resan var helt gratis för alla elever.

Följade har fått stipendum när stipendiet var aktivt

Stipendiater 2019
Alice Högbom
Linnéa Axelsson
Samuel Holmberg

Stependiater 2018
Sebastian Bengtsson
Hanna Holm
Karolina Walker
Sadegh Rahimi

Stipendiater 2017
Felicia Johansson, Hermanboda

Stipendiater 2016
Edit Zimmerman, Ljungaverk
Celina Berglund, Fränsta
Linus Hjeltman, Torpshammar

Stipendiater 2015
Liam Kjerp, Ånge
Luiza-Maria Rosca, Ånge
Ångebandet Dr. Acetone (Johan Fahnér, Lars Dvärby, Manne Lindåker, Oscar Fertig, Borgsjöbyn)

Stipendiater 2014
Frida Andersson, Sillre Södra
Rebecka Ekstedt, Sillre Södra
Alice Fagerberg, Borgsjöbyn
Liza Hallmin, Näset
Frida Mattsson, Ljungaverk

Stipendiater 2013
Vincent Bergström,
Leon Falk, Ånge
Martina Larsson, Ringdalen
Karin Zimmerman, Johannisberg

Stipendiater 2012
Sandra Arvman, Ånge
Kalindi Gielen, Erikslund
Linn Kårelind, Ånge
Johanna Lagergren, Ånge

Stipendiater 2011
William Berglund, Fränsta
Sofie Eriksson, Ånge
Uno Dvärby, Ånge

Stipendiater 2010
Ludvig Eriksson, Ånge
Elias Rönnlund, Fränsta
Jessica Tjälldén, Överturingen

Stipendiater 2009
Gina Eriksson, Ånge
Uno Dvärby, Ånge
Viktor Johansson, Ljungaverk

Stipendiater 2008
Niclas Gustavsson