Ansökan, LSS och SoL

Vänd dig alltid till kommunens biståndshandläggare om du vill ansöka om bistånd för funktionsnedsättning eller handikapp.

Biståndshandläggaren gör en prövning av din personkretsstillhörighet, därefter av dina behov, innan du kan få beslut om LSS-insatser. Det är bara personen med funktionsnedsättning eller dennes legala företrädare som kan ansöka.

När utredningen är klar får du ett skriftligt beslut med posten. Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga.länk till annan webbplats

Vid ansökan från annan kommun:
Om du bor i annan kommun och vill få ett förhandsbesked om möjligheterna att beviljas insatser i Ånge kommun kan du kontakta biståndshandläggarna.

Avgifter

Det kostar inget att ansöka men om du blir beviljad hjälp betalar du oftast en avgift utifrån din inkomst och den hjälp du får.  Insatser enligt LSS - Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade är som regel kostnadsfria.

Utifrån din ansökan gör biståndshandläggaren en utredning av dina behov. I utredningen ingår oftast ett hembesök.