Grafisk profil

Den grafiska profilen är en tydlig avsändare som skapar igenkänning och visshet om att det är kommunen som är avsändare.

Den grafiska profilen återspeglar vad vi är idag och den är ett stöd för att utveckla den vision vi har; ”Kommunen har en atmosfär av närhet och nytänkande som gör den attraktiv att leva, bo och verka i”. Oavsett vilka vi är idag, vilka vi var igår eller vilka vi kommer att bli, har vi närheten till naturen, de nytänkande människorna och det livgivande vattnet. Den grafiska profilen har samma utgångspunkt som den (geo)grafiska profilen för Ljungandalen, en naturlig känsla som andas det vi har; naturen, människorna & vattnet.

En sammanfattande beskrivning av Grafisk profil Ånge kommun Pdf, 9 MB..

I turistiska sammanhang används logotypen "Ljungandalen Ånge kommun", för att stärka Ljungandalen som besöksmål.