Utbyggnad av fibernät Dig.2020

Projektet Dig.2020 ägs av Länsstyrelsen Västernorrland och är länets satsning för att nå regeringens bredbandsmål att 95 procent av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till minst 100 Mbit per sekund senast år 2020. För kommunerna Härnösand, Timrå, Sundsvall och Ånge är det ServaNet som sköter utbyggnad och driften vid arbetet av fibernätet. Projektet pågick från 2016 till 2020, och finansierades till hälften av Europeiska regionalfonden. Övriga finansiärer var Landstinget Västernorrland och länets kommuner.

Aktörer och roller inom projektet Dig.2020 i Västernorrland

Europeiska regionalfonden - Finansiär
Tillväxtverket - Handläggare
Länsstyrelsen Västernorrland - Projektägare
Landstinget Västernorrland - Finansiär
ServaNet - Utförare
HEMAB, Sundsvall Elnät, Timrå och Ånge kommun - Bidragsmottagare

Byabidrag för att bygga fibernät på landsbygden

För att bygga fibernät på landsbygden behövs i de allra flesta fall bidrag för att priset per anslutning ska bli rimligt för den som ska ansluta sin fastighet till fibernätet. Via Landsbygdsprogrammet kan stöd sökas för utbyggnad av byanät i Västernorrlands- och Jämtlands län. Tack vare detta kan vi fiberansluta byar som ligger långt från närmaste fiberkabel, vilket ger marknaden bättre förutsättningar att verka på gles- och landsbygd.

Medfinansiärer Dig.2020, EU regionala fonden, Länsstyrelsen Västernorrland, Landstinget Västernorrland