Filmkultur

Filmkulturell satsning för barn och unga

Ånge kommun kommer under läsåret 24-25 att göra en filmsatsning mot barn och unga i kommunen. Satsningen ligger både på skoltid och fritid och gäller alla från förskolan till gymnasiet.

Kommunen har fått stöd, från Svenska Filminstitutet, som ska gå till en projektsatsning för att lyfta film för och med barn och unga i kommunen. Summan som kommunen har fått är 171 000 kronor och vilket ska gå till 4 olika insatser under läsåret 24/25.

  • Biovisning för alla barn och unga i kommunen (skoltid)
  • Filmworkshop, med gemensam filmfestival, för kommunens alla årskurs 5:or (skoltid)
  • Filmworkshop, med filmfestival, för intresserade barn och unga (fritid)
  • Filmkompetensutveckling med personal som möter barn och unga i skola och på fritid

Projektetledare är kultursamordnare, Therese Didrick, som tillsammans med en projektgrupp, kommer samordna hela projektet som involverar mer än 1200 personer under läsåret. Dock inte alla på en gång. Samarbete sker med Film Västernorrland, kommunens alla skolor och förskolor, friskolan Kordelia, Naturum, bibliotek, fritidsgårdar, Folkets hus Ljungaverk samt Folkets hus Ånge.

På denna sida kan du läsa om projektets uppdateringar och se när det är dags för filmfestivaler och öppna workshops. Bilden ovan kommer användas för all kommunikation kring projektet så lägg den på minnet redan nu.

Det kommer bli superkul!