Taxan för vatten och avlopp höjs från 1 juli 2024

Ånge kommunfullmäktige beslutade den 10 juni att VA-taxan kommer att höjas med 6,6% från den 1 juli.

Höjningen införs för att täcka kostnaderna för Ånge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.