Sopbilen har fått punktering - hämtningen försenad

I går fick sopbilen punktering och på grund av det så är tömningen försenad i Ytterturingen/Överturingen.

Låta tunnan stå kvar vid vägen så töms den så snart som möjligt.