Kungörelse: kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhuset Ånge


Dagen inleds klockan 11:00 med information kring följande punkter:

  • Information om tertialrapport, budget och mål för 2025
  • Kontaktcenter
  • Kommunchef informerar om aktuella händelser i kommunen
  • Näringslivs- och samhällsbyggnadschef informerar om avfallshantering
  • Information om kommunikation vid samhällsstörning, höjd beredskap eller krig

Kommunfullmäktiges beslutsmöte inleds 13:00.

Mer information och kallelsen till fullmäktige hittar du här Länk till annan webbplats..