Avgift för hjälpmedel införs från 1 september 2024 i Ånge kommun

Från och med den 1 september 2024 inför Ånge kommun länsgemensamma hjälpmedelsavgifter.

Det finns två typer av avgifter för hjälpmedel.

  1. Engångsavgift för så kallade köpehjälpmedel som köps in och ägs av kommunen. Här betalar brukaren av hjälpmedlet 119 kronor i en engångsavgift för 2024.
  2. En hyresavgift per månad. Här betalar brukaren 76 kronor per månad oavsett antal hjälpmedel för 2024.

Syftet med den länsgemensamma avgiften är att täcka en del av kostnaden som kommunen årligen får betala för hjälpmedel. Förhoppningen är också att fler ska lämna tillbaka hjälpmedel när de inte längre används.

Har du frågor om vilka hjälpmedel som finns registrerade på dig ska du kontakta din vårdgivare.

OBS! Den nya avgiften gäller inte syn- och hörselhjälpmedel eller hjälpmedel förskrivna från habiliteringen.

Vill du återlämna ett hjälpmedel som du inte längre använder?

När du inte längre har behov av ditt hjälpmedel som du fått låna av hemsjukvården, sjukhuset eller vårdcentralen ska du lämna tillbaka det. Hjälpmedlet ska vara rengjort och märkt med namn och personnummer, detta för att vi ska veta vem som återlämnat detta.

Platser för återlämning

Kommunen har två allmänna återlämningsplatser. En på Furubacken och den andra på Parkbacken.

När tas avgiften ut?

Avgiften kommer att tas ut den 1 oktober och du kommer inte att bli fakturerad för de köpeshjälpmedel som ordinerats av förskrivare innan avgiften införts.

Vid frågor om faktura, kontakta ekonomienheten, ekonomienheten@ange.se