Stor brandrisk i skog och mark

Det är just nu olämpligt att grilla eller elda utanför iordningsställda fasta grillplatser i skog och mark på grund av att det är torrt i markerna och brandrisken på sina håll är extremt stor.

De senaste dagarna har det blossat upp flera skogsbränder i länet, bland annat i Ånge kommun. Markens ytskikt är mycket torrt samtidigt som vinden är kraftig. Det gör att det översta marktäcket lätt kan börja brinna och att spridningen kan gå väldigt fort.

Tänk på att du bär ansvaret om du startar en brand.