Informationsmöte om Trafikverkets linjerätning i Erikslund den 24 april

Vad händer med plattformen och järnvägen i Erikslund när Trafikverket påbörjar linjerätning och brobygge?

Onsdag 24 april klockan 18:00 bjuder Trafikverket in till ett informationsmöte på Borgsjö strand.

Frågan om framtida möjligheter till resandeutbyte i Erikslund en viktig fråga för såväl Ånge kommun som för arbetsmarknadsregionen i sin helhet.

Linjerätningen är en mycket positiv och viktig investering för Mittbanans kapacitet.

Vid informationsmötet kommer Trafikverket att prata övergripande om Mittstråket, trafikering och om kommande linjerätning och brobyte i Erikslund.

Ta chansen att vara med och lyssna och ställ frågor kring de planer som kommer att presenteras.

Det kommer att finnas möjlighet att träffa representanter från Trafikverket, Region Västernorrland och Ånge kommun.

Läs mer på Trafikverkets webb: https://www.trafikverket.se/erikslund-linjeratning Länk till annan webbplats.