SMHI har utfärdat gul varning för höga flöden i vårt område

Snösmältningen har nu tagit ordentlig fart och våra sjöar och vattendrag fylls på i snabb takt.

SMHI har i dag lördag, 13 april, gått ut med en gul varning för höga flöden i vårt område.

Du som fastighetsägare kan minimera risken för översvämning i källare genom att bland annat rensa din dagvattenbrunn, stänga ventiler på avloppsledningar och täcka för golvbrunnar med sandsäckar.

Länsstyrelsen i Västernorrland har med hjälp av vårflodsprognoser från SMHI, Vattenregleringsföretagen och egna analyser gjort bedömningen att vårfloden 2024 kommer att kunna bli märkbar runt om i länet.

Ljungan har stora snömängder längs med hela vattendraget. SMHI har utfärdat en gul varning för höga flöden och kanske kan det till och med orange nivå längs med vattendraget. Detta gäller framförallt mindre biflöden.

Snömängderna för årstiden är 1.5 till 2 gånger det normala över hela länets yta. Det är störst mängder över det normala i de västra delarna av Medelpad och i kustlandet och.

I de stora vattendragen har både Ljungan, Indalsälven och Ångermanälven mycket snö.

Tips till dig som privatperson

Vid höga flöden finns risk för källaröversvämningar. För att undvika skador kan du till exempel:

  • Tömma källaren på saker.
  • Stänga eventuella ventiler på avloppsledningar.
  • Täcka för golvbrunnar med sandsäckar eller plastsäckar fyllda med jord.
  • Rensa dagvattenbrunnar och kontrollera stuprör så att de inte är stopp.
  • Följ nyhetsrapporteringen samt väderprognoser och varningar från SMHI.

Mer information finns att läsa på Länsstyrelsen Västernorrlands sida. Länk till annan webbplats.

Följ gärna SMHI:s prognoser och varningar Länk till annan webbplats.