Retroaktiv debitering för vatten och avlopp

På grund av ett tekniskt fel så har tidigare debitering gällande vatten och avlopp skett enligt förra årets taxa.

Detta innebär att en retroaktiv debitering av mellanskillnaden för varje taxe-del finns med på din kommande faktura.

Detta gäller endast kunder med kommunalt vatten och avlopp.