Ånge kommun genomför en servicemätning

Ånge kommun genomför nu en servicemätning som pågår fram till och med 17 maj.

Du som ringer kommunens växel eller mejlar till några av våra funktionsbrevlådor kan komma att få en enkät skickad till dig.

Denna undersökning gör vi för att förbättra kommunens service.

Vi önskar att ni som får enkäten tar er tid att svara på den, då informationen är värdefull i vårt arbete med att förbättra vår service till er som vi finns till för.