Ånge kommuns webbdiarium ligger nere

Ånge kommun har för tillfället driftstörningar på webbdiariet.

Om störningarna påverkar webb-diariet i mer än tre dagar så skapar kommunen manuella postlistor och publicerar dessa på denna sida: Webbdiariet - Ånge kommun (ange.se) Länk till annan webbplats.

På så vis kan du som medborgare fortfarande följa kommunen arbete och begära ut handlingar via ange@ange.se

Vi arbetar på att lösa problemet så fort det går.