Tågstoppet i Ånge hävt

Det tågstopp som rått i Ånge på grund av ett ogiltigt säkerhetstillstånd är nu hävt. Vilket innebär att trafiken på spår 39 och 40 nu kan återupptas.

Transportstyrelsen har givit klartecken att använda spår 39 och 40 vid Ånges bangård igen. Beskedet innebär att trafiken till och från MLP:s omlastningsterminal nu kan återupptas och fortsätta som vanligt. Train Alliance är nu behörig förvaltare för säkerhetstillståndet och därmed är anläggningen godkänd för att tas i drift igen med omedelbar verkan.