Trasig sopbil försenar hämtning

Sopbilen har gått sönder efter halva dagens körning.

Sophämtningen körs ikapp imorgon. Lämna tunnan kvar ute tills dess.