Ånge kommun testar och utvärderar Virtual Reality inom vård och omsorg

Under drygt ett år har socialtjänsten i olika sammanhang testat att använda virtual reality (VR), en typ av speciella glasögon som tillsammans med ljud skapar en form av simulerad verklighet.

Syftet har varit att ge brukare inom exempelvis daglig verksamhet och äldreomsorgen möjlighet till stimulans av sinnen, minnen och känslor.

- På Furubackens äldreboende har de brukare som önskat fått möjlighet att testa glasögonen. Det finns många olika virtuella miljöer att välja mellan men vi har alltid börjat med enkla stillbilder så den enskilde blir trygg med tekniken. Om det fortfarande känts bra så har vi gått vidare med ”resor” till soliga stränder i Maldiverna och promenader längs New Yorks gator och sevärdheter, säger Kajsa-Stina Wiklund, enhetschef Furubacken.

Resultat och erfarenheter

Under året har erfarenheter samlats in och resultatet visar bland annat på att tekniken är värdeskapande och bidrar till positiva upplevelser men också att den inte passar för alla. Vidare är den omgivande kontexten tillsammans med pedagogisk handledning avgörande för att upplevelsen ska bli så bra som möjligt.

- Vi arbetar kontinuerligt med utveckling och tar hellre små kliv i rätt riktning än stora och kostsamma som tenderar att gå fel. Med lärdomarna i minnet har vi möjlighet att bygga vidare och förädla arbetet framåt, säger Terhi Jonsson, verksamhetschef särskilda boenden och biståndshandläggning

Förutom brukare så har även högstadieelever fått testa socialtjänstens VR-teknik.

- På Upplevelsedagen som anordnas för att locka elever att söka vård- och omsorgsrelaterade utbildningar skapade tekniken stort intresse. Det är viktigt att visa att vi, likt övriga samhällets utveckling, också jobbar med digitalisering och välfärdsteknik, säger Terhi.

Fortsatt arbete med VR

Exakt hur arbetet med teknik för VR går vidare inom socialtjänstens verksamhet är inte spikat men det finns flera uppslag och tankar. Ett något oväntat område där VR förmodas kunna bidra är inom verksamheternas kompetensförsörjning- och utvecklingsarbete.

- I vår omvärldsbevakning har vi sett att teknik som VR kan komplettera och bidra med nya dimensioner i kontrast till det traditionella. Exempelvis har en kommun i norr infört VR-utbildning i förflyttningsteknik som ett led i att minska förslitningsskadorna och förenkla mängdträning. Ett annat exempel är där vård- och omsorgspersonal utbildas i bemötande genom att få uppleva hur det är att leva med kognitiv svikt, säger, Pär Näslund, digitaliseringsansvarig i socialtjänsten.


Kontaktuppgifter:

Kajsa-Stina Wiklund
Enhetschef Furubackens äldreboende/särskilda boende, Ånge kommun
073-275 88 44
Kajsa-Stina.Wiklund@ange.se

Terhi Jonsson
Verksamhetschef
Särskilt boende och biståndshandläggning, Ånge kommun
076-317 43 93
terhi.jonsson@ange.se

Pär Näslund
Digitaliseringsansvarig
Socialtjänsten, Ånge kommun
076-116 28 56
par.naslund@ange.se

Länk till nyhet om Ånge kommuns Upplevelsedagar för elever i årskurs nio (9)
Upplevelsedagar ska locka ungdomar in i vårdyrken - Ånge kommun (ange.se)