Akut vattenläcka Bergsgatan samt Krönvägen Ånge 2024-02-29

På grund av akut vattenläcka kommer störningar i dricksvattenproduktionen att förekomma under dagen för abonnenter på Bergsgatan och Krönvägen i Ånge.

Läckan kommer att åtgärdas så fort det går.

Efter stoppet kan grumligt vatten förekomma och då rekommenderas spolning tills vattnet är klart igen.

Information via SMS

Visste du att du kan få information om planerade underhåll i din telefon? Läs mer om avstängning i samband med VA-arbeten på sidan Information via SMS.