Ånge kommunfullmäktige beslutade enhälligt om markförsäljning i Alby

Under måndagens kommunfullmäktige togs beslut om att sälja 20 hektar mark till RES Renewable Norden AB.
Försäljningen är en milstolpe i den stora satsningen på etablering av vätgasindustri i Ånge kommun.

Två år har gått sedan Ånge kommun och RES Renewable Norden ingick en avsiktsförklaring kring vätgasutveckling i Alby. En tid där många utredningar och förundersökningar genomförts.

I dag blev det alltså klart att Ånge kommun säljer 20 hektar av det område som benämns Site Alby Östra till ett pris av 60,9 miljoner.

- Att sälja mark till kärnan i den industriella symbiosen som vi skapar på site Alby Östra är en mycket viktig milstolpe och även en början på fortsatt arbete med fortsatt markexploatering på site, säger Mattias Robertsson Bly, kommunchef.

De 60,9 miljonerna som RES betalar för marken ska gå till de åtaganden som kommunen har i avtalet, som tecknats gällande vägar, vatten/avlopp med mera som behöver genomföras för att området ska bli en fullt fungerande industrisite.