Åfa Ånge avyttrar fastighet i Alby

Ånge kommuns helägda fastighetsbolag Åfa avyttrar fastigheten Ovansjö 1:96, före detta Alby Skola.