Mycket barn samlade framför ett bord där det serveras fika. Alla barnen vända med ryggen mot kameran.

Stort intresse när ungdomsgårdarna öppnade upp för en yngre målgrupp

Sedan någon vecka tillbaka håller ungdomsgårdarna Gröna Villan i Ånge och Fränstagårn även öppet för ungdomar i årskurs 4-6.

Satsningen är en del i projektet Ung i Ånge där stort fokus ligger på att utveckla fritidsverksamheten för ungdomar från 10 år och uppåt.

- Vi hade över 120 nya besökare i våra två ungdomsgårdar den första veckan, vilket är fantastiskt roligt, säger Lotta Backlund, verksamhetssamordnare på ungdomsgårdarna.

En dag i veckan är den yngre målgruppen välkomna till ungdomsgårdarna i Ånge och Fränsta. Gårdarna öppnar direkt efter skoldagens slut och verksamheten är i stort densamma som ordinarie dagar då ungdomar från högstadiet upp till gymnasiet är välkomna.

- Vi har köpt in lite mer spel och pyssel för den här målgruppen och i stället för att sälja godis som vi gör till de äldre ungdomarna så bjuder vi på mellanmål, säger Lotta Backlund.

I projektet Ung i Ånge arbetar man mycket med samskapanderåd för att ungdomarna ska få vara delaktiga i frågor som rör deras vardag.

- Vi arbetar med att ta fram en metod för samskapanderåd för barn och unga på en strategisk, taktisk och operativ nivå. Det ska bli en möjlighet för barn och unga att medskapa och vara delaktiga i att påverka sin vardag kring frågor som påverkar dem, exempelvis kollektivtrafik, säger Johannah Ellström, projektledare.

Barn spelar tv-spel, några sitter i en soffa andra står framför tv:n. Inga ansikten syns på barnen.
Tre ungdomar sitter runt ett bort och gör pärlarmband. De sitter med ryggen mot kameran.