Johan Hjelm, enhetschef Kommunal hälso- och sjukvård.

Ånge blir studieort vid distansutbildning till arbetsterapeut

Inför höstens studiestarter så decentraliserar Umeå universitet arbetsterapeutprogrammet.
Ånge är en av studieorterna, vilket innebär att du som går programmet får reseersättning till och från kursträffarna i Umeå.
Så långt som möjligt kommer praktikperioder (VFU) kunna genomföras på eller i närheten av den valda studieorten.
Decentraliseringen är en del av regeringens satsning för att kompetensförstärka glesbygd.

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar när det kommer till kompetensförsörjning och rekrytering av personal.
I socialstyrelsens lägesrapport från 2020 berörande vård och omsorg av äldre kan man läsa att personer över 65 år och äldre då motsvarade knappt 20 procent av befolkningen står för hälften av alla vårdtillfällen. Prognosen är att andelen personer 80 år och äldre ökar med över 50 procent fram till 2030. Vi kommer således inte att kunna tackla denna utmaning endast med rekrytering utan måste också utveckla mer effektiva arbetssätt.

Ånge kommun har ett samarbete med både Umeå Universitet och Luleå Tekniska Universitet där kommunen besvarar avrop för arbets- och fysioterapeuters verksamhetsförlagda utbildning.
Och nytt inför hösten 2024 är alltså att Umeå universitets arbetsterapeutprogram decentraliseras till vissa orter i den Norra regionen. Det innebär att du bland annat kan välja Ånge som studieort.

- Jag hoppas att regeringens satsning för att kompetensförstärka glesbygden kommer att bära frukt och jag vet genom många möten och samtal att det finns mycket potential och vilja i Ånge kommun. Vissa personer väntar bara på att få de rätta förutsättningarna där både familjeliv och ekonomi spelar roll. Min uppmaning till alla som är nyfikna på vidareutbildning inom hälso- och sjukvård och vill vara med att göra skillnad i människors liv, är studera vidare, säger Johan Hjelm, enhetschef Kommunal hälso- och sjukvård.