Befarad vattenläcka vid Gamla vägen i Ånge

En befarad vattenläcka har uppstått vid Gamla vägen i Ånge.

Samhällsbyggnads tekniska avdelning arbetar med att loklalisera varifrån vattnet kommer.

Om det är en vattenläcka eller naturligt markvatten som rinner över vägen är oklart, men undersökningar pågår för att kunna åtgärda problemet.