Trasig sopbil försenar hämtning

Sopbilen är inlämnad för reparation och det är oklart när den är lagad. Låt därför tunnan stå kvar ute till den blivit tömd.