Inbjudan till utbildning i medskapande metoder 1-2 februari 2024

Hur skapar man möten – dialogträffar, medlemsmöten, personalmöten – där alla kommer till tals och blir lyssnade på? Hur bjuder man in så att de människor man vill ska komma verkligen kommer? Och hur skapar man ett klimat där alla känner sig delaktiga och att möten och processer blir energigivande och inspirerande? Det ska vi prata om och utbildas kring under två dagar i februari.

Utbildningen passar dig som vill lära dig att planera och genomföra medskapande möten som engagerar alla och skapar positiv energi. Utbildningen riktar sig till dig som enskild anställd i kommunen eller näringsliv, hel personalgrupp, ledare i kommunal verksamhet, näringsliv eller föreningsaktiv ledare eller tränare som möter och arbetar med barn och unga, vuxna och äldre, kvinnor och män med olika bakgrunder.

Denna unika utbildningsmöjlighet erbjuds inom Jämställdhetsmyndighetens regeringsuppdrag Delaktighet och deltagande i den lokala demokratin och hålls av projektledarna Anna-Karin Berglund och Eleonor Björnfot. Båda med lång erfarenhet inom metoder för medskapande arbetssätt, kommunal verksamhet och föreningsliv.

Vad kommer du att lära dig?
Du har efter kursen kunskaper och har blivit introducerad i medskapande samtalsmetoder som tar tillvara deltagarnas idéer, insikter och lösningar. Du har kunskaper i hur man utformar och håller medskapande möten som leder till hållbara beslut och konkret handling. Du kommer också att tillsammans med andra deltagare få djupare förståelse för dynamiken i medskapande samtal och möten genom att själv få uppleva sådana utforskande samtal och processer under kursdagarna.

Kursdagarna anpassas utifrån deltagarna. Därför är det bra om du svarar på frågorna i anmälan.

Kostnadsfri utbildning
Datum och tider: 1-2 februari 2024 cirka klockan 09:00-17:00
Torsdag kväll: Berättarafton (ej obligatorisk men en lärorik upplevelse av berättande som medskapande metod. Vi bjuder på middag.)
Plats: Ljungaverk Folkets hus.

Utbildningen är kostnadsfri men anmälan är bindande. Utebliven anmälan debiteras med kursavgiften 2000 kronor.

Observera att utbildningen är uppbyggd steg för steg och att du som deltagare behöver ge utbildningen full uppmärksamhet kursens två heldagar, för att få med dig allt.

Bakgrund till utbildningen
I projektet Kollektivtrafik för alla (även) i landsbygd som Ånge kommun beviljats via Formas så ingår att arbeta medskapande. Utbildningen är en del av projektet och då möjligheten har öppnats att utbildning kan hållas i Ånge kommun så ges alla som vill möjlighet att delta.