Samråd för vattenuttag i Ljungan, Ringdalsdammen

Ånge kommun avser att söka tillstånd för vattenverksamhet hos mark- och miljödomstolen för vattenuttag från Ljungan, samt tillhörande anläggningar, uttagsledningar och pumphus.

Ånge kommun avser att ansöka om tillstånd för uttag av vatten från Ringdalsdammen i Ljungan till industriområde i Alby och håller därför samråd.

Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör förslaget till detaljplanen och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanarbetet.

Läs mer om samrådet och hur du kan lämna dina synpunkter här.