Tre kvinnor sitter i en soffa framför en dator och pekar på skärmen

Projektet "Ung i Ånge"

Ånge kommun ska förändra sitt sätt att arbeta med ungdomar.
I nystartade projektet Ung i Ånge ska ungdomar inkluderas och få möjlighet att vara med och påverka – både i fritidsgårdarnas verksamheter men även i samhället i stort. - Vi behöver fylla på kunskap och medvetenhet hos ungdomar och få dem att känna tilltro till att kunna vara med och forma utifrån deras behov och önskan, säger Johannah Ellström, projektledare.

Projektet ”Ung i Ånge” handlar om att inkludera ungdomarna i Ånge i arbetet med fritidsgårdarna och i samhället som stort. Ungdomarna ska känna att de kan vara med och påverka, både i ungdomsverksamheten och i samhället. Projektgruppen ska arbeta för
att öka samhörigheten och gemenskapen mellan ungdomarna och personalen i ungdomsverksamheten. För att ge förutsättningar för trygg och tillgänglig ungdomsgårdsverksamhet. Projektet leds av en grupp bestående av verksamhetsutvecklare Johannah Ellström, fritidsledare, en fältassistent, socialsekreterare, nära vård samordnare och en kommunikatör.

Projektets mål

Syftet med projektet är att förändra sättet vi arbetar med ungdomar idag. De mål som satts upp för att nå detta är:

  • Öka tilltro hos ungdomar att de kan vara med och påverka ungdomsgårdsverksamheten och samhället i stort.
  • Öka inkludering av ungdomar med särskilda behov i ungdomsgårdsverksamheten
  • Öka mångfald och inkludering i ungdomsgårdsverksamheten.
  • Öka kunskap och medvetenhet hos ungdomar om demokratiska värderingar och samhällsengagemang.
  • Öka samhörighet och gemenskap mellan ungdomar och personalen i ungdomsgårdsverksamheten.
  • Öka kunskap och medvetenhet hos personalen om hur man kan hantera och förebygga konflikter och otrygghet i ungdomsgårdsverksamheten.

Ökad samverkan för att nå målen

För att nå dessa mål kommer projektgruppen att samarbeta både internt och extern. Flera olika avdelningar på kommunen är med på projektet, så som socialtjänsten, kultur och fritid samt turism. Projektgruppen vill öka det externa samarbetet med exempelvis polisen, ungdomsmottagningen och kyrkans ungdomsverksamhet. Kommunens egen ungdomsgård är också en del i projektet.

Projektet har mottagits positivt av tillgänglighetsråd och samhällsbyggnadsutskottet. Både av politiker och tjänstepersoner.