Orange day – en dag då FN uppmanar till manifestation mot våld mot kvinnor

En av tre kvinnor i världen utsätts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid.

På lördag 25 november infaller Orange Day, dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor.

Våld mot kvinnor och flickor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och ett folkhälsoproblem sträcker sig över lands-, klass- och åldersgränser.

Krig, klimatförändringar och Covid-19 har ytterligare intensifierat våldet mot kvinnor. För kvinnor och flickor på flykt och i krig ökar riskerna att utsättas för flera former av våld.

1999 instiftade FN:s generalförsamling Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor och 2008 startades kampanjen Orange Day av FN:s dåvarande generalsekreterare.

Färgen orange ses som en ljus och optimistisk färg och därför får den orange färgen representera en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

Runt om i hela världen bär människor något orange, människor engagerar sig på olika sätt för att manifestera mot våldet och många kända byggnader lyser upp i den orange färgen.

Även du kan vara med och manifestera denna dag - bär något orange för att visa att du stödjer kampanjen.

Läs mer om historien bakom 25 november och Orange Day Länk till annan webbplats.