Svartvit bild på en kvinna som håller upp handen som ett stopptecken

En vecka fri från våld

Vecka 47 inleds "En vecka fri från våld" som är ett initiativ skapat av organisationerna Unizon och MÄN. Veckan stödjs av Jämställdhetsmyndigheten, Sveriges kommuner, regioner samt Länsstyrelserna.

Måndag 20 november inleds "En vecka fri från våld". Intiativet har varit årligen återkommande och syftet är att uppmärksamma det våldsförebyggande arbetet. Det görs genom att inspirera till lokal och regional aktivitet och samverkan, för att på så sätt driva utvecklingen framåt. Särskilt fokus är på mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. "Våld går att förebygga" är det enkla men viktiga budskapet.

Mäns våld är ett av våra största samhällsproblem. Var tredje vecka dödas en kvinna i Sverige av en man hon har eller har haft en relation med och vart tionde barn tvingas uppleva våld i hemmet. Arbetet mot våld pågår hela året men kampanjveckan "En vecka fri från våld" sätter extra fokus på det våldsförebyggande arbetet som pågår runt om i landet och i länet.

Veckans händelser i vårt län

Under veckan genomförs kampanjer, föreläsningar och andra insatser runt om i landet. I Västernorrlands län hålls ett antal föreläsningar med olika teman, bland annat om hur man arbetar våldsförebyggande och om våld i ungas relationer. Det pågår även en del kampanjer och manifestationer under veckan. Här hittar du programmet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för "En vecka fri från våld" i Västernorrlands län.

Lördag den 25 november infaller även Orange Day. Det är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. Orange Day kommer att uppmärksammas på flera håll i länet.