Kvinna sitter med ryggen mot kameran och tittar på en dataskärm som visar en suddig bild av en sovande människa liggandes i sängen.

Foto: Tunstall AB

Ånge och Sundsvall samarbetar kring trygghetskameror inom vård och omsorg

Ånge kommun och Sundsvalls kommun har som tidigare informerat påbörjat en resa där målet är att arbeta gemensamt med digitalisering och IT-utveckling.

Nu tas ytterligare steg när kommunerna går hand i hand för att möjliggöra användning av trygghetskameror inom bland annat hemtjänsten.

- Vi arbetar ständigt med utveckling och detta är ett led i att bredda vårt digitala tjänsteutbud. Primärt handlar det om att kunna erbjuda våra brukare inom hemtjänst tillsyn via trygghetskamera under nattetid men på sikt vill vi även erbjuda tekniken på vissa av våra särskilda boenden, säger Katarina Persson, socialtjänstchef, Ånge kommun.

Samarbetet är igång och en bred arbetsgrupp bestående av personal från Ånge kommun och specialistkompetens inom informationssäkerhet och IT-juridik från Sundsvalls kommun.

- Tekniken är beprövad men vi måste säkerställa att vi följer gällande lagstiftning kring bland annat personuppgifter och dataskydd. Dels för att skapa överblick men framförallt för att våra brukare ska känna sig trygga med den tjänsten vi erbjuder. Mixen av arbetsgruppens kompetens gör att vi kan arbeta snabbfotat, säger Pär Näslund, digitaliseringsansvarig för socialtjänsten, Ånge kommun

Samverkan öppnar upp för ytterligare möjligheter

Båda kommunerna ser flera vinster med att arbeta tillsammans kring välfärdens digitalisering. Bland annat hoppas parterna att kunna växeldra i utvecklingen och dela på kompetens, arbetssätt och tekniska lösningar.

- Frigörandet av tid för den mänskliga handen i omsorgen är en av flera positiva faktorer som vi ser med vår kollektiva digitalisering. Exempelvis har Sundsvalls kommun testat AI-teknik på ett äldreboende och kraftigt minskat antalet fallolyckor, ett koncept som vi hoppas att kunna realisera och förädla även här hos oss, säger Terhi Jonsson, verksamhetschef särskilda boenden och biståndshandläggning, Ånge kommun.

När trygghetskamerorna tas i skarpt bruk återstår att se men socialtjänsten i Ånge är hoppfull om det fortsatta arbetet.

- Vi har som ambition att erbjuda denna tjänst redan till vintern. Det är en del som måste komma på plats innan vi kan gå igång men då studier visat på både förbättrad nattsömn, självständighet och minskad fallrisk för brukare samt hållbar arbetsmiljö för personal så är detta något vi prioriterar, avslutar Katarina Persson.