Sju kvinnor i står utomhus i bredd framför en hälsocentral och tittar mot kameran. Det är höst och gula löv på marken.

Barn i Ånge ska få bättre munhälsa med hjälp av Friskhuset: ”Samverkan genom dramapedagogik och tandborstningsrutiner”

I Ånge kommun kommer barn i förskolan ska barn få lära sig mer om munhälsa med hjälp av Folktandvården. Det ska ske genom dramapedagogik och rutiner kring tandborstning. Dessutom ska en tandsköterska vara med på bebisarnas tiomånaderskontroll på BVC.

– Syftet är att skapa goda vanor för de små barnen tidigt, säger Linn Fryksten, tandsköterska och projektledare Friskhuset.

Friskhuset är Folktandvården Västernorrlands satsning på förebyggande arbete med bland annat barn som målgrupp.

– Vi vill fånga upp de barn som har ökad risk att drabbas av karies i tidig ålder och att ge vårdnadshavare kunskap om det lilla barnets tänder. Detta gör vi bäst genom samverkan med andra enheter som också träffar barnen i tidig ålder, säger Linn Fryksten.

Ånge kommun är först ut i Västernorrland att samarbeta med Folktandvården där förutom BVC, även förskolan är delaktig. I Kramfors har man de senaste åren haft besök av tandsköterska på BVC, och det har givit goda resultat, där har karies minskat.

Besök på BVC
Genom Friskhuset har Folktandvården Västernorrland utökat sitt förebyggande arbete bland barn i länets kommuner. Tandsköterskan Linnea Enqvist Keith är en av dem som kommer att besöka BVC på Hälsocentralen i Ånge. Redan den 13 november sker det första 10-månadersbesöket.

– Jag gör en klinisk undersökning och kontrollerar om bebisen har fått tänder och informerar föräldrarna om bra vanor. Det är kul att vi ska samverka med förskolorna genom dramapedagogik och målet är att också få in tandborstningsrutiner, säger Linnea Enqvist Keith.

Camilla Nilsson är distriktssköterska på BVC i Ånge och hon ser fram emot samarbetet.

– Jag tycker att det är superbra. Vi visar allmänheten att vi samarbetar för barnens skull. Jag tror det här kommer att gynna alla barn och familjer. Det kommer också att öka min kompetens då jag får vara med när tandsköterskorna undersöker barnens munhälsa, säger Camilla Nilsson.

Brett samarbete
I Ånge kommun finns en bred samverkan mellan skola, socialtjänst och BVC i det förebyggande arbetet. Det gjorde det enklare att ta emot Folktandvårdens erbjudande.

– Vi försöker att täta skyddsnätet runt våra barn och unga så gott det går, genom att samverka, säger Jennie Näslund som är Näravårdsamordnare på Ånge kommun.

Anna Lindberg Larsson, familjebehandlare på socialtjänsten Ånge kommun, och kollegan Erika Decker, socialsekreterare, kommer att finnas på Hälsocentralen och BVC en halvdag varannan vecka.

– Vi finns tillgängliga för BVC-sköterskan för att hon ska kunna ta med oss vid besök eller för att kunna fråga saker och diskutera. Vi ska synas lite mer för föräldrarna och familjerna, säger Erika Decker.

Hur känns det att starta samverkan?
– Jag tycker att det känns spännande. Det är en rolig sak att få vara med på tycker jag, säger Erika Decker.

– Instämmer. Vi jobbar nära föräldrar och även med rutiner. Där kommer munhälsan in, det är en viktig del i föräldraskapet, säger Anna Lindberg Larsson.

Når många barn
Genom dramapedagogik på förskolan och med fokus på tandborstningsrutiner både på förskolan och BVC, så når man många barn i Ånge kommun.

– Vi är väldigt positivt inställda till det här samarbetet. Om vi också kan hjälpa barnen att få en bra munhälsa bidrar det till andra positiva hälsoeffekter. Genom att påbörja detta samarbete så kan det kanske utökas med tiden och vi kan hitta fler möjligheter att förbättra munhälsan för de allra yngsta i vår kommun, säger Eva-Lena Årmyr, verksamhetschef Elevhälsa och biträdande skolchef i Ånge.

Ånge är nästan först i länet – borde fler kommuner haka på Folktandvårdens erbjudande?
– Absolut, alla borde gå med i samarbetet, säger Camilla Nilsson.

Samarbetet i Ånge kommun:

  • Socialtjänsten finns på BVC på Hälsocentralen Ånge en halvdag varannan vecka föra att kunna hjälpa till och vara mer synliga för vårdnadshavare.
  • Näravårdsamordnare på Ånge kommun är också med i samarbetet, liksom Barn- och elevhälsan samt förskolor i Ånge kommun.
  • BVC på Ånge hälsocentral samarbetar med Folktandvården som är med på tiomånadersbesöket för att kontrollera munhälsan och informera om tandvård.
  • Samarbetet med Folktandvården i förskolan och på BVC ska inte ge några utökade kostnader för kommunerna, då det sker inom Folktandvårdens ordinarie arbete.

Friskhusets barnsatsningar:

  • Syftet är att möta bland andra vårdnadshavare, barn och ungdomar på andra arenor än på Folktandvårdens kliniker för att hjälpa och motivera till en god munhälsa.
  • Totalt åtta tandsköterskor och tandhygienister från olika delar av länet med Friskhuset.
  • Tandsköterskorna samverkar med 12 olika BVC-enheter i länet. De ska också samarbeta med förskola och skola, bland annat genom munhälsoinformation, dramapedagogik och fluoridsköljning.