Allmänheten hälsas välkommen till kommunstyrelsens sammanträde

Den 14 november sammanträder Ånge kommunstyrelse i Medborgarhuset i Ånge.

Mötet är öppet för allmänheten att delta i.

Kommunstyrelsen håller till i lokalen Corner och redan klockan 08.00 börjar sammanträdet.

Bland ärenden som tas upp denna dag finns bland annat kommunstyrelsens svar på Trafikverkets remiss om E14, sträckan Ånge-Bräcke samt budget för 2024.

Varmt välkomna.