Ånge kommun med i projekt kring klimatstrategier

Vilka utmaningar har kommuner när det gäller att kommunicera klimatstrategier? Vilka är framgångsfaktorerna för att kommunicera och implementera klimatstrategier i en kommun? Och hur kan klimatstrategier omsättas i praktiken? Det ska ett ettårigt projekt undersöka i samarbete med sex kommuner

Många av landets kommuner har en klimatstrategi och ett aktivt klimatarbete, men svårigheten är ofta att omsätta strategierna i praktiken.

Sex kommuner - Ånge, Sundsvall, Örnsköldsvik, Härnösand, Sollefteå och Nordanstig - har nu valt att delta i ett samverkansprojekt tillsammans med Mittuniversitetet. Ett forskningsprojekt för effektivare klimatkommunikation i kommuner.

Ånge kommun har i dagsläget ingen klimatstrategi, men enligt de politiska målen så ska en sådan arbetas fram.

Emilia Rapp, projektansvarig vid Ånge kommun, säger så här om kommunens deltagande:

– Vi deltar i detta projekt eftersom vi har politiska mål om att skapa en klimatstrategi. Projektet ger oss möjligheten att göra detta på rätt sätt från början, vilket är mycket spännande för oss. Vi tror att detta projekt kommer att ge oss en välgrundad klimatstrategi som tar hänsyn till våra förutsättningar och som ger oss riktlinjer för hur den ska kommuniceras. En strategi som inte kan kommuniceras kommer inte att kunna förverkligas, och det är särskilt viktigt för oss här i Ånge att se till att den blir verklighet, säger Emilia Rapp, projektansvarig på Ånge kommun.

Projektet pågår mellan september 2023 och juni 2024.

Mer information om projektet finns på MIUN:s webb Länk till annan webbplats..