Utvecklingsledare Eva-Lena Årmyr finalist i Årets elevhälsoarbete

"Det gäller att vara modig och prestigelös, att våga bryta mönster".

Orden kommer från Ånge kommuns skolutvecklingsledare Eva-Lena Årmyr, som nu är en av tre finalister i kategorin Årets elevhälsoarbete vid skolledargalan i Stockholm.

Ett gemensamt målinriktat och långsiktigt arbete inom elevhälsoarbetet har börjat ta form i Ånge kommun. På kort tid har ett 20-tal olika satsningar gjorts som lett till att elevhälsoarbetet lyfts.

- Vi har bland annat infört en barnhälsa i förskolan, det är inte lagstadgat att ha det, men det var ett förslag från min sida för att kunna arbeta med tidiga insatser för barnen. I satsningen ingår bland annat att vi anställt en logoped som tillsammans med psykolog och specialpedagog arbetar med förskolans personal i ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. Det är de tidiga insatserna och det förebyggande arbetet som vi alla tror på, säger Eva-Lena Årmyr.

Ett nära samarbete mellan socialtjänsten, primärvården och barn- och elevhälsan är också en viktig pusselbit i arbetet.

- Det ska finnas en röd tråd från förskola upp till vuxenutbildningen och då är det viktigt att man får kännedom om varandras ansvar och ansvarsområden mellan verksamheterna, men även mellan organisationerna, säger Eva-Lena Årmyr.

- Vi har också ett mycket bra samarbete inom Nära vård där socialtjänst, primärvård, barn- och ungdomspsykiatri, regionens barn- och ungdomsentré, med flera där vi har olika arbetsgrupper både lokalt och regionalt. Här har vi bland annat riktat in oss på nationella vård och insatsprogrammen adhd/autism och socialtjänst och barn- och elevhälsa har jobbat tillsammans med olika case, exempelvis vad som händer när det finns frågetecken eller utmaningar när barn/elev kommer till hälsocentralen, förskolan, skolan eller kanske till socialtjänsten.

Arbetet som nu görs i Ånge kommun väcker även nationellt intresse.

- Jag har bland annat fått kontakt med en representant på Skolverket som har hört av sig och vill att jag berättar mer om vårt elevhälsoarbete, vilket känns fantastiskt roligt, säger Eva-Lena.

Hur känns det då att vara en av tre finalister till priset Årets elevhälsoarbete?

- Jag är så tacksam, överväldigad och såklart otroligt stolt. Det här är ett fantastiskt och engagerande teamwork, säger Eva-Lena Årmyr.

Den 19 oktober hålls skolledargalan i Stockholm och Ånge kommun håller då tummarna för vår medarbetare Eva-Lena Årmyr.

Så lyder motiveringen:
Eva-Lena har som verksamhetschef för ”Elevhälsans medicinska insats” visat att det går att sätta individens behov i centrum. Eva-Lena har genom att organisera alla nödvändiga kompetenser och stödfunktioner i ett tvärvetenskapligt team lyckats vända en trend där man nu sätter in hälsofrämjande insatser redan i tidiga åldrarna. Eva-Lena är en modig lagspelare och förebild som skapat förutsättningar för att kommunens barn och unga både skall må bra och kunna göra sitt bästa i skolarbetet.

Fotnot: Skolledargalan är en återkommande gala för skolledare. En gala som lyfter och hyllar framgångsrika skolledare från hela landet som ges ett välförtjänt erkännande.