Höga vattenflöden längs Ljungan - se till att säkra båtar och bryggor

Vattenregleringsbolagen meddelar att vattennivåerna i de övre magasinen i Ljungan är väldigt höga och att man därför måste släppa en stor mängd vatten från Flåsjön.
Flödet kommer att vara högt vid dammen i Rätan, 300 kubik per minut, och detta leder i sin tur till höga vattenflöden runt Holmsjön och dammarna i Alby.

De senaste dagarnas kraftiga nederbörd har lett till att vattenmagasin i Ljungan fyllts på rejält.
Då prognosen visar på fortsatt stora mängder regn under torsdagsdygnet och vattnet nu närmar sig varningsnivåer så öppnas dammluckor manuellt för att släppa ut vatten från magasinen.

Det rör sig om stora mängder vatten, vilket kommer leda till kraftigt höjda nivåer runt Holmsjön och dammarna i Alby. Under senare delen av veckan kan även sjöar och vattendrag nedströms påverkas av höjda vattennivåer.

En uppmaning till alla som har båtar, bryggor eller strandnära fastighet längs Ljungans vattendrag är att omgående se över fastsättning av egendom som ligger i vatten och eventuella trädgårdsmöbler eller annat lösöre som står strandnära och som kan riskera att sköljas med ut i vattnet.