Informationsträff för dig från Ukraina, torsdag 10 augusti

Välkommen till informationsträff! Ласкаво просимо на інформаційну зустріч! Invandrarindex och Ånge kommun bjuder in dig som är från Ukraina och omfattas av massflyktsdirektivet. Vi kan erbjuda möjlighet att få stöd i att skriva CV samt delta i Hälsoskola.

Hela texten finns översatt till Ukrainska längre ner på sidan.

Europeiska socialfonden (ESF) har beviljat ett projekt till Invandrarindex att erbjuda dessa insatser. Projektet kallas Ukrainakompetens.

Aktiviteterna är vid olika tillfällen för att möjligheten ska finnas att delta i båda. Det finns också möjlighet att bara skriva CV eller bara vara med på Hälsoskola. Kom gärna till informationsträffen om du har möjlighet! Ukrainsk tolk kommer finnas under mötet.

Datum: 10 augusti 2023
Adress: Ånge Folkets Hus, Centraltorget 20, 841 33 Ånge
Tid: Mötet börjar klockan 13:00

Aktiviteter

Skriva CV

Ett bra skrivet CV ökar möjligheten att hitta jobb.
Du får stöd från vår coach med att skriva CV och översätta det till svenska.

Kartläggning och sammanställning av din kompetens. Som till exempel utbildningskompetens, yrkeserfarenheter och språkkunskaper.

Hälsoskola

Livsstilskursen “Hälsoskola” riktad till nyanlända. Ansvarig är professor Solvig Ekblad, Karolinska Institutet och som är expert i pågående projekt. Hälsoskola ger information om hälso- och sjukvård i Sverige, dessutom innehåller kursen information om det svenska samhället.

Ni får ökad hälsokunskap, ökad makt över sin kropp samt ökad kunskap och förståelse för hur det svenska samhällssystemet fungerar. Allt sker frivilligt, strikt konfidentiellt så inga uppgifter lämnas ut. Det är gratis. Kort möte cirkaa 2 timmar och fem gånger med olika teman. Olika specialister från olika aktörer kommer att bjudas in till öppen dialog (sjukvård, polis, socialtjänst, skola, m. fl.). Psykologer från Ukraina deltar som koordinator som arbetar med integrationsfrämjande myndigheter från Sverige. Som uppföljning får man kontakt och stöd från psykologer från Ukraina.

Det finns också möjlighet att kontakta oss direkt för att få mera information eller komma igång med aktiviteter. Kontakta oss även om du inte har möjlighet att komma till denna möte men du vill vara med i projektet.

Kontakt Ukrainakompetens:
Irina Bostedt
Telefon: 072-214 42 60
irina@ukrainakompetens.se

Kontakt Ånge kommun:
Jennie Andersson
Telefon: 0690-2 501 95
jennie.andersson@ange.se

Informationstext på ukrainska

Invandrarindex спільно з Ånge kommun запрошує
українців, які підлягають під дію дерективи «Про масове переміщення».

Ми можемо запропонувати Вам можливість отримати підтримку в написанні резюме та взяти участь у Школі здоров'я.
Європейський соціальний фонд (ESF) доручив Invandrarindex запропонувати таку можливість. Проект називається Ukrainakompetens.

Складання резюме

Добре складене резюме підвищує шанси знайти роботу.
Ви отримуєте підтримку від нашого асистента/перекладача в написанні свого резюме та перекладі його на шведську мову.
Відображення та компіляція ваших навичок, таких як освіта, професійний досвід і знання мови та инше.

Школа здоров'я

Курс "Школа здоров'я" орієнтований на тих хто прибув у Швецію з інших країн. Відповідальною є професор Солвіг Екблад з Каролінського інституту, яка є експертом у цьому проекті. Школа здоров'я надає інформацію про охорону здоров'я в Швеції, курс також містить інформацію про шведське суспільство.

Ви отримуєте додаткові знання про здоров’я, більшу владу над своїм тілом і більше знань і розуміння того, як працює шведська соціальна система. Все добровільно, суворо конфіденційно, тому жодна інформація не розголошується. Це безкоштовно. П'ять зустрічей на різні теми (кожна близько 2 годин). До відкритого діалогу будуть запрошені різні спеціалісти з різних суб’єктів (охорона здоров’я, поліція, соціальні служби, школа тощо). Психологи з України беруть участь як координатори, які працюють з органами сприяння інтеграції зі Швеції. У подальшому ви отримуєте контакт і підтримку психологів з України.

Цs заходи проводяться в різний час, тому є можливість брати участь в обох.
Але є також можливість просто написати резюме або приєднатися до Школи здоров’я.
Приходьте на інформаційну зустріч, якщо маєте можливість! На зустрічі буде український перекладач.

Дата: 10 серпня 2023 р.
Адреса: Ånge Folkets Hus, Centraltorget 20, 841 33 Ånge
Час: Початок зустрічі о 13:00

Існує також можливість зв’язатися з нами безпосередньо, щоб отримати більше інформації. Зв’яжіться з нами, навіть якщо ви не можете прийти на цю зустріч, але хочете стати частиною проекту.

Контакт від Ukrainakompetens:
Irina Bostedt
072-214 42 60
irina@ukrainakompetens.se

Контакт від Ånge kommun:
Jennie Andersson
0690-250195
jennie.andersson@ange.se