Trasig sopbil försenar hämtning

Sopbilen är inlämnad för reparation och det är oklart när den är lagad. Låt därför tunnan stå kvar ute till den blivit tömd.

Tömningen kommer att ske både kvällstid och under helgen för att komma ikapp.