Detaljplan för Site Alby östra har vunnit laga kraft

Detaljplan Site Alby östra vann i går laga kraft i och med att högsta förvaltningsdomstolen inte medgav prövningstillstånd till överklagan.

I januari i år skickades en överklagan rörande Ånge kommuns handläggning av detaljplan Alby till förvaltningsrätten.

I går, 16 maj, kom högsta förvaltningsdomstolens beslut.

Högsta förvaltningsdomstolen finner att det inte har kommit fram skäl att meddela prövningstillstånd.

Någon ytterligare motivering till beslutet kommer inte domstolen att ge.

I informationen om beslutet står det att Högsta förvaltningsdomstolen vid sin bedömning har beaktat de handlingar som finns i underinstansernas akter och de handlingar som har skickats in till Högsta förvaltningsdomstolen.

- Det känns fantastiskt skönt att ytterligare ett steg blivit klart, på den nyindustrialiseringsresa Ånge kommun är inne i, säger Kommunalråd Erik Lövgren.

Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.