Avbrott i Telias nät kan förekomma när mobilmaster moderniseras

Telia moderniserar just nu sina mobilmaster runt om i landet. Under arbetet kan täckningen försvinna helt eller delvis.

I Ånge kommun berörs Östavall, postnummer 841 93, av arbetet. Även under pågående arbete kommer det vara möjligt att ringa larmnumret 112, så länge det finns någon annan operatör som har täckning i området.

Moderniseringen av mobilmasterna innebär att utrustningen ska bytas till ny och mer effektiv teknik. Det medför att Telia behöver släcka ned utrustningen under tiden arbetet pågår. På många platser finns det överlappande täckning från närliggande master vilket gör att du endast kommer att uppleva mindre avbrott eller försämringar under tiden som arbetet fortgår.

I områden där det inte finns närliggande master (ofta utanför tätorter) kan dock täckningen försvinna helt under moderniseringsarbetet. Arbetet i dessa områden tar normalt 1-2 dagar men i enstaka fall kan det behövas längre tid med anledning av till exempel väderförhållanden eller omkringliggande terräng.

Den 22 maj startar arbetet som berör området i Östavall.

Mar information om arbetet finns på www.telia.se Länk till annan webbplats.