Nu finns möjlighet att lämna medborgarförslag

Har du en idé eller ett förslag på hur Ånge kan utvecklas och förbättras?

Nu har du möjlighet att skicka in förslag och påverka det som är viktigt för dig.

Är du folkbokförd i Ånge kommun har du nämligen rätt att skriva till kommunfullmäktige och ge förslag på åtgärder – ett så kallat medborgarförslag.

Möjlighet att lämna medborgarförslag är ett av de alternativ kommunen erbjuder kommunmedborgarna för att kunna påverka och få inflytande över kommunens verksamheter och tjänster.

Ditt förslag ska handla om sådant som kommunen har ansvar för och möjlighet att besluta om.

Ett inskickat medborgarförslag blir en allmän handling hos kommunen och om det uppfyller kriterierna för medborgarförslag, publiceras det på ange.se/medborgarforslag för röstning.

I dagsläget finns ett medborgarförslag aktivt som går att rösta på och för att ett förslag ska gå vidare till utredning och politisk behandling behöver förslaget få minst 25 röster.
Kommunfullmäktige kan sedan besluta att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning eller besvarande, utan föregående handläggning. Eller så kan kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget utan åtgärd.

Vill du veta mer om hur medborgarförslag fungerar eller har du kanske redan nu ett förslag som du vill skicka in, gå då in på ange.se/medborgarforslag.

* Föreningar, organisationer, råd eller andra sammanslutningar får inte lämna medborgarförslag.